Tham quan làng gốm Thanh Hà và vui chơi tại Khu Du Lịch Sinh thái Cẩm Thanh - Trường TH Trần Cao Vân Đà Nẵng