Diễn đàn học sinh - Trường TH Trần Cao Vân Đà Nẵng

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ RA TRƯỜNG HỌC SINH LỚP 5 NIÊN KHÓA 2019 – 2024 VÀ LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2023-2024
Đại hội Liên đội năm học 2015-2016.

Đại hội Liên đội năm học 2015-2016.

Sáng ngày 03/10/2015, Liên đội đã tổ chức Đại hội năm học 2015-2016. Có 73 đại biểu các Chi đội và Đội nhi đồng đại diện cho 1645 đội viên được triệu tập dự Đại hội. Thường trực Hội đồng Đội thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội quận Thanh Khê và chuyên viên phụ trách  hoạt động [...]