Danh mục BGH Ban giám hiệu 2013 – 2/ 2017 - Trường TH Trần Cao Vân Đà Nẵng

Nguyễn Thế Quyết
Nguyễn Thế Quyết Hiệu trưởng Trình độ : Cử nhân Anh văn, cử nhân Quản lý giáo dục
Nguyễn Thị Minh Tâm
Nguyễn Thị Minh Tâm Phó hiệu trưởng Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Nguyễn Quốc Vinh
Nguyễn Quốc Vinh Phó hiệu trưởng Trình độ chuyên môn: Thạc Sỹ