Danh mục BGH Ban giám hiệu (08/2013 – 11/2013) - Trường TH Trần Cao Vân Đà Nẵng

Vương Thị Vân
Vương Thị Vân Hiệu trưởng ... Trình độ đào tạo: Đại học
Nguyễn Thị Minh Tâm
Nguyễn Thị Minh Tâm Phó hiệu trưởng Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Nguyễn Quốc Vinh
Nguyễn Quốc Vinh Phó hiệu trưởng Trình độ chuyên môn: Thạc Sỹ