Danh mục GVCN GVCN 2015- 2016 - Trường TH Trần Cao Vân Đà Nẵng

Đặng Thị Hoài Thanh
Đặng Thị Hoài Thanh Chủ nhiệm lớp 1/1 Tổ 9. Xuân Hà 01685053617 daitoanpuzulan@gmail.com Trình độ chuyên môn: Cao đẳng tiểu học
Cao Thị Hương
Cao Thị Hương Chủ nhiệm lớp 1/2 Tổ 27. Hòa Khê 0905647565 caohuong1971@yahoo.com Trình độ chuyên môn: Đại học tiểu học
Phan Thị Minh Châu
Phan Thị Minh Châu Chủ nhiệm lớp 1/3 34. Trần Cao Vân 0902495295 minhchautcv@gmail.com Trình độ chuyên môn: Đại học tiểu học
La Thị Mỹ Thủy
La Thị Mỹ Thủy Chủ nhiệm lớp 1/4 27. Cao Thắng 0903560181 mythuydn@gmail.com Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm
Đặng Thị Xuân
Đặng Thị Xuân Chủ nhiệm lớp 1/6 25A. Nguyễn Tri Phương 0905626265 dangxuandn@yahoo.com Trình độ chuyên môn : Đại học tiểu học
Nguyễn Thị Lê
Nguyễn Thị Lê Chủ nhiệm lớp 1/7 67. Nguyễn Tất Thành 0905894983 nguyenle983@gmail.com Trình độ chuyên môn: Đại học tiểu học
Hoàng Phan Thúy Hà Chủ nhiệm lớp 1/8
Văn Thụy Bảo Yên
Văn Thụy Bảo Yên Chủ nhiệm lớp 2/1 34A. Dũng Sỹ Thanh Khê 0905097842 uyentcv@gmail.com Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm
Trần Vũ Thanh Vy
Trần Vũ Thanh Vy Chủ nhiệm lớp 2/2 296. Điện Biên Phủ 0905347440 thanhvy1605@gmail.com Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Trương Bích Loan
Trương Bích Loan Chủ nhiệm lớp 2/3 90. Nguyễn Tri Phương 0905155067 loantruongbich@gmail.com Trình đội chuyên môn: Đại học tiểu học
Lê Thị Sở
Lê Thị Sở Chủ nhiệm lớp 2/4 Tổ 18. Vĩnh Trung 0905134804 sotctcv@gmail.com Trình độ chuyên môn : Đại học tiểu học
Nguyễn Thị Thu Hồng
Nguyễn Thị Thu Hồng Chủ nhiệm lớp 2/5 Tổ 62. An Khê 0983954307 thuhongtcv@gmail.com Trình độ chuyên môn: Đại học tiểu học
Trần Thị Mỹ Hòa
Trần Thị Mỹ Hòa Chủ nhiệm lớp 2/6 460. Lê Duẩn 0905929789 myhoatcv@gmail.com Trình đội chuyên môn: Đại học tiểu học
Nguyễn Thị Thúy Biếc
Nguyễn Thị Thúy Biếc Chủ nhiệm lớp 2/7 Tổ 15. Chính Gián 0983954249 thuybiec2376@gmail.com Trình độ chuyên môn: Đại học tiểu học
Nguyễn Phạm Thiên Thanh
Nguyễn Phạm Thiên Thanh Chủ nhiệm lớp 2/8 k266h78/05 Hoàng Diệu 0968977716 nguyenphamthienthanh@gmail.com Trình độ chuyên môn: Trung cấp sư phạm
Huỳnh Thị Khánh Vân
Huỳnh Thị Khánh Vân Chủ nhiệm lớp 3/1 Tổ 26. Hòa Quý 0976191702 Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Nguyễn Vũ Tịnh An
Nguyễn Vũ Tịnh An Chủ nhiệm lớp 3/2 Hòa Vang 01269782539 Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Phan Thị Minh Nguyệt
Phan Thị Minh Nguyệt Chủ nhiệm lớp 3/3 48. Đầm rong 2 0906449555 ptmnguyet76a@gmail.com Trình độ chuyên môn: Đại học tiểu học
Chu Thị Thanh Loan
Chu Thị Thanh Loan Chủ nhiệm lớp 3/4 73. Hùng Vương 0935211928 loanchutcv@gmail.com Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm
Nguyễn Thị Thùy Tiên
Nguyễn Thị Thùy Tiên Chủ nhiệm lớp 3/5 Tổ 46. An Khê 0935424636 Trình độ chuyên môn: Đại học tiểu học
Nguyễn Thị Liên
Nguyễn Thị Liên Chủ nhiệm lớp 3/6 22. Hòa Khê 0987363833 nguyenlientcv@gmail.com Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Phan Thị Kiều Yến
Phan Thị Kiều Yến Chủ nhiệm lớp 3/7 25/91. Lê Độ 0905355558 kieuyentcv@gmail.com Trình độ chuyên môn: Đại học tiểu học
Lê Thị Mỹ Linh
Lê Thị Mỹ Linh Chủ nhiệm lớp 3/8 Tổ 08. Phước Mỹ 0935280055 mylinhnbn@yahoo.com Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Phan Thục Uyên
Phan Thục Uyên Chủ nhiệm lớp 4/1 Tổ 56. Thạc Gián 01288607782 Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Nguyễn Thị Minh Tuyền
Nguyễn Thị Minh Tuyền Chủ nhiệm lớp 4/2 114/14. Lê Độ 0905741740 minhtuyentcv@gmail.com Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Huỳnh Lê Thị Thúy Hằng
Huỳnh Lê Thị Thúy Hằng Chủ nhiệm lớp 4/3 438. Núi THành 0905050285 Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Đỗ Thị Kim Loan
Đỗ Thị Kim Loan Chủ nhiệm lớp 4/4 272/59. Trần Cao Vân 0905503503 Trình độ chuyên môn: 12+3
Lê Quốc Hưng
Lê Quốc Hưng Chủ nhiệm lớp 4/5 K119/18 Yên Bái 0905399519 lequochung1962@gmail.com
Nguyễn Thị Lan Anh
Nguyễn Thị Lan Anh Chủ nhiệm lớp 4/6 120/10. Nguyễn Huy Tưởng 01689657709 lananh.1967-2012@yahoo.com Trình độ chuyên môn: 12+2
Phạm Thị Mai Kim Thương
Phạm Thị Mai Kim Thương Chủ nhiệm lớp 4/7 H29/9k40. Phan Thanh 01287520789 kimthuongtcv@gmail.com Trình đội chuyên môn: Đại học tiểu học
Phùng Thị Ngọc Lành Chủ nhiệm lớp 4/8
Lê Thị Phương Dương
Lê Thị Phương Dương Chủ nhiệm lớp 4/9 569/14. Trần Cao Vân 01667270165 Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Đặng Thị Thảo Vy
Đặng Thị Thảo Vy Chủ nhệm lớp 5/1 123/17. Cù Chính Lan 0905535065 Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Lê Thị Minh Mẫn
Lê Thị Minh Mẫn Chủ nhiệm lớp 5/2 32/33. Đinh Tiên Hoàng 0982361574 ltmmantcv@gmail.com Trình độ chuyên môn: Đại học tiểu học
Châu Thị Hồng
Châu Thị Hồng Chủ nhiệm lớp 5/1 173/10. Trần Cao Vân 0904723562 chauhongtcv@gmail.com Trình độ chuyên môn: Đại học tiểu học
Trà Thị Hà
Trà Thị Hà Chủ nhiệm lớp 5/4 Tổ 20. Tân Chính 0905552233 traha1992@gmail.com Trình độ chuyên môn: 12+3
Nguyễn Thị Vân Thùy
Nguyễn Thị Vân Thùy Chủ nhiệm lớp 5/5 Tổ 45. Hòa Minh 0905203031 vanthuytcv@gmail.com Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Phan Đình Thống
Phan Đình Thống Chủ nhiệm lớp 5/6 30/12. Phan Thanh 0903596514 dinhthongtcv@gmail.com Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Ngô Thị Ngọc Tuyết
Ngô Thị Ngọc Tuyết Chủ nhiệm lớp 5/7 K65. Lô 55. Đường 3/2 0935333114 Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Lê Thị Diệu Linh
Lê Thị Diệu Linh Chủ nhiệm lớp 5/8 Tổ 1. Tân Chính 0906427454 ledieulinh28@gmail.com Trình độ chuyên môn: 12+3
Đoàn Thị Hương Chinh
Đoàn Thị Hương Chinh Chủ nhiệm lớp 5/9 Tổ 23. Hòa Xuân 0909882605 huongchinhdoan88@gmail.com Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Nguyễn Thị Bạch Yến
Nguyễn Thị Bạch Yến Chủ nhiệm lớp 5/8 ( Thay cô Linh nghỉ hưu ) Tổ 46.Chính Gián 0906434887 vequoc1108@gmail.com Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm