Danh mục CCVC Nhân viên - Trường TH Trần Cao Vân Đà Nẵng

Đinh Thị Hoài Thu
Đinh Thị Hoài Thu Tổng Phụ Trách từ năm 2012 - hiện nay 626/3. Trưng Nữ Vương 0905370402 Trình độ chuyên môn : Trung cấp sư phạm âm nhạc
Lê Thị Thùy Trâm
Lê Thị Thùy Trâm Tổ trưởng Văn Phòng Tổ 57. Chính Gián 0934746957 Trình độ : Trung cấp y tế
Nguyễn Vũ Quỳnh My
Nguyễn Vũ Quỳnh My Thiết bị Tổ 81. Hòa Khê Trình độ chuyên môn: Đại học tiểu học
Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tâm
Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tâm Kế Toán Tổ 04. Hòa Minh 0905588448 tamkt70@gmail.com Trình độ : Trung cấp kế toán
Nguyễn Thị Minh Dung
Nguyễn Thị Minh Dung Văn Thư 528/6. Ông Ích Khiêm 0905769369 minhdungtcv@gmail.com Trình độ : Trung cấp văn thư
Nguyễn Thanh Sơn
Nguyễn Thanh Sơn Bảo Vệ Phường Tân Chính 0905638326 Trình độ : 12/12
Thân Văn Lập
Thân Văn Lập Bảo Vệ Phường Tân Chính 01649119936 Trình độ : 12/12
Phạm Thi Hòa Mỹ
Phạm Thi Hòa Mỹ Thu ngân k252/12 Hải Phòng 0905885199 pthm209@gmail.com Trình độ : Cao đẳng Thương Mại, chuyên ngành: Tài chính- ngân hàng