Học sinh đạt thành tích xuất sắc 2015-2916 - Trường TH Trần Cao Vân Đà Nẵng

HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC 2015-2016

HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC 2015-2016

1.Trần Lê Phương Linh                                        Lớp: 5/2 THÀNH TÍCH -Giải Ba Robotics cấp Quốc gia -Giải Nhì Robotics cấp Thành phố -Giải Bạc Toán tuổi thơ cấp Thành phố -Giải Nhì Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Thành phố -Giải Nhì Tin học [...]