Danh mục GVCN GVCN 2016-2017 - Trường TH Trần Cao Vân Đà Nẵng

Phan Thị Minh Châu
Phan Thị Minh Châu Chủ nhiệm lớp 1/1 34. Trần Cao Vân 0902495295 minhchautcv@gmail.com Trình độ chuyên môn: Đại học tiểu học
Nguyễn Diệu Trang
Nguyễn Diệu Trang Chủ nhiệm lớp 1/2 Lô 38, KDC 118 Huỳnh Ngọc Huệ 01263507252 nguyendieutrangtcv@gmail.com Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Cao Thị Hương
Cao Thị Hương Chủ nhiệm lớp 1/3 Tổ 27. Hòa Khê 0905647565 caohuong1971@yahoo.com Trình độ chuyên môn: Đại học tiểu học
Đặng Thị Hoài Thanh
Đặng Thị Hoài Thanh Chủ nhiệm lớp 1/4 Tổ 9. Xuân Hà 01685053617 Trình độ chuyên môn: Cao đẳng tiểu học
Đặng Thị Xuân
Đặng Thị Xuân Chủ nhiệm lớp 1/5 25A. Nguyễn Tri Phương 0905626265 dangxuandn@yahoo.com Trình độ chuyên môn : Đại học tiểu học
Hoàng Phan Thúy Hà
Hoàng Phan Thúy Hà Chủ nhiệm lớp 1/6 119 Hoàng Dư Khương. Quận Cẩm Lệ. ĐN 0996809626 thuyhatcv@gmail.com Trình độ : Đại học sư phạm
Trương Bích Loan
Trương Bích Loan Chủ nhiệm lớp 2/1 90. Nguyễn Tri Phương 0905155067 loantruongbich@gmail.com Trình đội chuyên môn: Đại học tiểu học
Trần Thị Mỹ Hòa
Trần Thị Mỹ Hòa Chủ nhiệm lớp 2/2 460. Lê Duẩn 0905929789 myhoatcv@gmail.com Trình đội chuyên môn: Đại học tiểu học
Trần Vũ Thanh Vy
Trần Vũ Thanh Vy Chủ nhiệm lớp 2/3 296. Điện Biên Phủ 0905347440 thanhvy1605@gmail.com Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Nguyễn Thị Thu Hồng
Nguyễn Thị Thu Hồng Chủ nhiệm lớp 2/4 Tổ 62. An Khê 0983954307 thuhongtcv@gmail.com Trình độ chuyên môn: Đại học tiểu học
Nguyễn Phạm Thiên Thanh
Nguyễn Phạm Thiên Thanh Chủ nhiệm lớp 2/5 k266h78/05 Hoàng Diệu 0968977716 nguyenphamthienthanh@gmail.com Trình độ chuyên môn: Đại học tiểu học
Văn Thụy Bảo Yên
Văn Thụy Bảo Yên Chủ nhiệm lớp 2/6 34A. Dũng Sỹ Thanh Khê 0905097842 chưa có Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm
Phan Trần Bảo Uyên
Phan Trần Bảo Uyên Chủ nhiệm lớp 2/7 157. Đống Đa 0935007638 baouyentcv@gmail.com Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Lê Thị Sở
Lê Thị Sở Chủ nhiệm lơp 2/8 Tổ 18. Vĩnh Trung 0905134804 sotctcv@gmail.com Trình độ chuyên môn : Đại học tiểu học
Chu Thị Thanh Loan
Chu Thị Thanh Loan Chủ nhiệm lớp 3/1 73. Hùng Vương 0935211928 loanchutcv@gmail.com Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm
Nguyễn Hồng Linh
Nguyễn Hồng Linh Chủ nhiệm lớp 3/2 Tổ 16. Tam Thuận chưa cập nhập chưa cập nhập Trình đội chuyên môn: Đại học sư phạm
Phan Thị Kiều Yến
Phan Thị Kiều Yến Chủ nhiệm lớp 3/3 25/91. Lê Độ 0905355558 kieuyentcv@gmail.com Trình độ chuyên môn: Đại học tiểu học
Nguyễn Thị Thùy Tiên
Nguyễn Thị Thùy Tiên Chủ nhiệm lớp 3/4 Tổ 46. An Khê 0935424636 chưa cập nhập Trình độ chuyên môn: Đại học tiểu học
Lê Thị Mỹ Linh
Lê Thị Mỹ Linh Chủ nhiệm lớp 3/5 Tổ 08. Phước Mỹ 0935280055 mylinhnbn@yahoo.com Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Nguyễn Thị Liên
Nguyễn Thị Liên Chủ nhiệm lớp 3/6 22. Hòa Khê 0987363833 nguyenlientcv@gmail.com Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Nguyễn Thị Lê
Nguyễn Thị Lê Chủ nhiệm lớp 3/7 67. Nguyễn Tất Thành 0905894983 nguyenle983@gmail.com Trình độ chuyên môn: Đại học tiểu học
La Thị Mỹ Thủy
La Thị Mỹ Thủy Chủ nhiệm lớp 3/8 27. Cao Thắng 0903560181 mythuydn@gmail.com Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm
Phan Thị Minh Nguyệt
Phan Thị Minh Nguyệt Chủ nhiệm lớp 3/9 48. Đầm rong 2 0906449555 ptmnguyet76a@gmail.com Trình độ chuyên môn: Đại học tiểu học
Nguyễn Thị Minh Tuyền
Nguyễn Thị Minh Tuyền Chủ nhiệm lớp 4/1 114/14. Lê Độ 0905741740 minhtuyentcv@gmail.com Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Huỳnh Lê Thị Thúy Hằng
Huỳnh Lê Thị Thúy Hằng Chủ nhiệm lớp 4/2 438. Núi THành 0905050285 chưa cập nhập Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Huỳnh Thị Khánh Vân
Huỳnh Thị Khánh Vân Chủ nhiệm lớp 4/3 Tổ 26. Hòa Quý 0976191xxx chưa cập nhập Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Đỗ Thị Kim Loan
Đỗ Thị Kim Loan Chủ nhiệm lớp 4/4 272/59. Trần Cao Vân 0905503503 chưa cập nhập Trình độ chuyên môn: 12+3
Phạm Thị Mai Kim Thương
Phạm Thị Mai Kim Thương Chủ nhiệm lớp 4/5 H29/9k40. Phan Thanh 01287520789 kimthuongtcv@gmail.com Trình đội chuyên môn: Đại học tiểu học
Nguyễn Thị Thúy Biếc
Nguyễn Thị Thúy Biếc Chủ nhiệm lớp 4/6 Tổ 15. Chính Gián 0983954249 thuybiec2376@gmail.com Trình độ chuyên môn: Đại học tiểu học
Nguyễn Thị Lan Anh
Nguyễn Thị Lan Anh Chủ nhiệm lớp 4/7 120/10. Nguyễn Huy Tưởng 01689657709 lananh.1967-2012@yahoo.com Trình độ chuyên môn: 12+2
Lê Quốc Hưng
Lê Quốc Hưng Chủ nhiệm lớp 4/8 H5/6 K106 Ngô Gia Tự ĐN 0905399519 lequochung1962@gmail.com Trình độ: Đại học sư phạm
Phan Thục Uyên
Phan Thục Uyên Chủ nhiệm lớp 4/9 Tổ 56. Thạc Gián 01288607782 chưa cập nhập Trình độ: Đại học Sư phạm
Ngô Thị Ngọc Tuyết
Ngô Thị Ngọc Tuyết Chủ nhiệm lớp 5/1 K65. Lô 55. Đường 3/2 :0935333114 chưa cập nhập Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Châu Thị Hồng
Châu Thị Hồng Chủ nhiệm lớp 5/2 173/10. Trần Cao Vân 0904723562 chauhongtcv@gmail.com Trình độ chuyên môn: Đại học tiểu học
Phùng Thị Ngọc Lành
Phùng Thị Ngọc Lành Chủ nhiệm lớp 5/3 chưa cập nhập chưa cập nhập chưa cập nhập Trình độ : chưa cập nhập
Nguyễn Thị Vân Thùy
Nguyễn Thị Vân Thùy Chủ nhiệm lớp 5/4 Tổ 45. Hòa Minh 0905203031 vanthuytcv@gmail.com Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Lê Thị Phương Dương
Lê Thị Phương Dương Chủ nhiệm lớp 5/5 569/14. Trần Cao Vân 01667270165 chưa cập nhập Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Phan Đình Thống
Phan Đình Thống Chủ nhiệm lớp 5/6 30/12. Phan Thanh 0903596514 dinhthongtcv@gmail.com Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Trà Thị Hà
Trà Thị Hà Chủ nhiệm lớp 5/7 Tổ 20. Tân Chính 0905552233 traha1992@gmail.com Trình độ chuyên môn: 12+3
Nguyễn Thị Bạch Yến
Nguyễn Thị Bạch Yến Chủ nhiệm lớp 5/8 Tổ 46.Chính Gián 0906434887 vequoc1108@gmail.com Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Đoàn Thị Thanh Tuyền
Đoàn Thị Thanh Tuyền Chủ nhiệm lớp 5/9 chưa cập nhập chưa cập nhập chưa cập nhập Trình độ: chưa cập nhập
Lê Thị Minh Mẫn
Lê Thị Minh Mẫn Chủ nhiệm lớp 5/10 32/33. Đinh Tiên Hoàng 0982361574 ltmmantcv@gmail.com Trình độ chuyên môn: Đại học tiểu học