Danh mục GVCN GVCN 2016-2017 - Trường TH Trần Cao Vân Đà Nẵng

Ngô Thị Ngọc Tuyết
Ngô Thị Ngọc Tuyết Chủ nhiệm lớp 5/1 chưa cập nhập Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Phan Thị Minh Nguyệt
Phan Thị Minh Nguyệt Chủ nhiệm lớp 3/9 Trình độ chuyên môn: Đại học tiểu học
Nguyễn Thị Minh Tuyền
Nguyễn Thị Minh Tuyền Chủ nhiệm lớp 4/1 Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Huỳnh Lê Thị Thúy Hằng
Huỳnh Lê Thị Thúy Hằng Chủ nhiệm lớp 4/2 chưa cập nhập Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Huỳnh Thị Khánh Vân
Huỳnh Thị Khánh Vân Chủ nhiệm lớp 4/3 chưa cập nhập Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Đỗ Thị Kim Loan
Đỗ Thị Kim Loan Chủ nhiệm lớp 4/4 chưa cập nhập Trình độ chuyên môn: 12+3
Phạm Thị Mai Kim Thương
Phạm Thị Mai Kim Thương Chủ nhiệm lớp 4/5 Trình đội chuyên môn: Đại học tiểu học
Nguyễn Thị Thúy Biếc
Nguyễn Thị Thúy Biếc Chủ nhiệm lớp 4/6 Trình độ chuyên môn: Đại học tiểu học
Nguyễn Thị Lan Anh
Nguyễn Thị Lan Anh Chủ nhiệm lớp 4/7 Trình độ chuyên môn: 12+2
Lê Quốc Hưng
Lê Quốc Hưng Chủ nhiệm lớp 4/8 Trình độ: Đại học sư phạm
Phan Thục Uyên
Phan Thục Uyên Chủ nhiệm lớp 4/9 chưa cập nhập Trình độ: Đại học Sư phạm
La Thị Mỹ Thủy
La Thị Mỹ Thủy Chủ nhiệm lớp 3/8 Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm
Châu Thị Hồng
Châu Thị Hồng Chủ nhiệm lớp 5/2 Trình độ chuyên môn: Đại học tiểu học
Phùng Thị Ngọc Lành
Phùng Thị Ngọc Lành Chủ nhiệm lớp 5/3 chưa cập nhập chưa cập nhập chưa cập nhập Trình độ : chưa cập nhập
Nguyễn Thị Vân Thùy
Nguyễn Thị Vân Thùy Chủ nhiệm lớp 5/4 Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Lê Thị Phương Dương
Lê Thị Phương Dương Chủ nhiệm lớp 5/5 chưa cập nhập Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Phan Đình Thống
Phan Đình Thống Chủ nhiệm lớp 5/6 Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Trà Thị Hà
Trà Thị Hà Chủ nhiệm lớp 5/7 Trình độ chuyên môn: 12+3
Nguyễn Thị Bạch Yến
Nguyễn Thị Bạch Yến Chủ nhiệm lớp 5/8 vequoc1108@gmail.com Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Đoàn Thị Thanh Tuyền
Đoàn Thị Thanh Tuyền Chủ nhiệm lớp 5/9 chưa cập nhập chưa cập nhập chưa cập nhập Trình độ: chưa cập nhập
Lê Thị Minh Mẫn
Lê Thị Minh Mẫn Chủ nhiệm lớp 5/10 ltmmantcv@gmail.com Trình độ chuyên môn: Đại học tiểu học
Văn Thụy Bảo Yên
Văn Thụy Bảo Yên Chủ nhiệm lớp 2/6 chưa có Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm
Nguyễn Diệu Trang
Nguyễn Diệu Trang Chủ nhiệm lớp 1/2 Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Cao Thị Hương
Cao Thị Hương Chủ nhiệm lớp 1/3 Trình độ chuyên môn: Đại học tiểu học
Đặng Thị Hoài Thanh
Đặng Thị Hoài Thanh Trình độ chuyên môn: Cao đẳng tiểu học
Đặng Thị Xuân
Đặng Thị Xuân Chủ nhiệm lớp 1/5 Trình độ chuyên môn : Đại học tiểu học
Hoàng Phan Thúy Hà
Hoàng Phan Thúy Hà Chủ nhiệm lớp 1/6 Trình độ : Đại học sư phạm
Trương Bích Loan
Trương Bích Loan Chủ nhiệm lớp 2/1 Trình đội chuyên môn: Đại học tiểu học
Trần Thị Mỹ Hòa
Trần Thị Mỹ Hòa Chủ nhiệm lớp 2/2 Trình đội chuyên môn: Đại học tiểu học
Trần Vũ Thanh Vy
Trần Vũ Thanh Vy Chủ nhiệm lớp 2/3 Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Nguyễn Thị Thu Hồng
Nguyễn Thị Thu Hồng Chủ nhiệm lớp 2/4 Trình độ chuyên môn: Đại học tiểu học
Nguyễn Phạm Thiên Thanh
Nguyễn Phạm Thiên Thanh Chủ nhiệm lớp 2/5 Trình độ chuyên môn: Đại học tiểu học
Phan Thị Minh Châu
Phan Thị Minh Châu Chủ nhiệm lớp 1/1 Trình độ chuyên môn: Đại học tiểu học
Phan Trần Bảo Uyên
Phan Trần Bảo Uyên Chủ nhiệm lớp 2/7 Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Lê Thị Sở
Lê Thị Sở Chủ nhiệm lơp 2/8 Tổ 18. Vĩnh Trung Trình độ chuyên môn : Đại học tiểu học
Chu Thị Thanh Loan
Chu Thị Thanh Loan Chủ nhiệm lớp 3/1 Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm
Nguyễn Hồng Linh
Nguyễn Hồng Linh Chủ nhiệm lớp 3/2 Tổ 16. Tam Thuận chưa cập nhập chưa cập nhập Trình đội chuyên môn: Đại học sư phạm
Phan Thị Kiều Yến
Phan Thị Kiều Yến Chủ nhiệm lớp 3/3 Trình độ chuyên môn: Đại học tiểu học
Nguyễn Thị Thùy Tiên
Nguyễn Thị Thùy Tiên Chủ nhiệm lớp 3/4 chưa cập nhập Trình độ chuyên môn: Đại học tiểu học
Lê Thị Mỹ Linh
Lê Thị Mỹ Linh Chủ nhiệm lớp 3/5 Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Nguyễn Thị Liên
Nguyễn Thị Liên Chủ nhiệm lớp 3/6 Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Nguyễn Thị Lê
Nguyễn Thị Lê Chủ nhiệm lớp 3/7 Trình độ chuyên môn: Đại học tiểu học