Danh mục CCVC Tổng phụ trách Đội - Trường TH Trần Cao Vân Đà Nẵng

Lê Quốc Hưng
Lê Quốc Hưng Tổng Phụ trách từ năm 1990 - 2001 k119/18 Yên Bái 0905399519 lequochung1962@gmail.com Tổng Phụ trách từ năm 1990 - 2001
Văn Thụy Bảo Yên
Văn Thụy Bảo Yên Tổng Phụ trách từ năm 2004 - 2012 34A. Dũng Sỹ Thanh Khê 0905097842 uyentcv@gmail.com Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm
Đinh Thị Hoài Thu
Đinh Thị Hoài Thu Tổng Phụ Trách từ năm 2012 - hiện nay 626/3. Trưng Nữ Vương 0905370402 Trình độ chuyên môn : Trung cấp sư phạm âm nhạc