Danh mục CCVC Nhóm bộ môn 2014 – 2015 - Trường TH Trần Cao Vân Đà Nẵng

Sử Thị Phương Trang
Sử Thị Phương Trang Giáo viên Anh văn 0906434887 leloclinh@gmail.com Trình độ chuyên môn: Đại học ngoại ngữ
Đặng Thị Cẩm Nhung
Đặng Thị Cẩm Nhung Giáo viên Anh văn 0914078261 camnhung.tcv@gmail.com Trình đô chuyên môn: Đại học ngoại ngữ
Nguyễn Thị Tứ Tùng Thiện
Nguyễn Thị Tứ Tùng Thiện Giáo viên Anh văn Trình độ chuyên môn: Đại học ngoại ngữ
Nguyễn Duy Trọng
Nguyễn Duy Trọng Giáo viên thể dục 256/3. Trần Cao Vân 0989982969 nguyenduytrong77@gmail.com Trình độ chuyên môn: Đại học thể dục thể thao III Đà Nẵng Chuyên ngành: Cầu lông
Lê Đặng Huy Nhân
Lê Đặng Huy Nhân Giáo viên thể dục 90. Phạm Nhữ Tăng nhantcv@gmail.com Trình độ chuyên môn: Đại học thể dục thể thao III Đà Nẵng Chuyên ngành : Võ Thuật
Nguyễn Minh Hải
Nguyễn Minh Hải Giáo viên thể dục Khu tập thể A32. lê Trọng Tấn 0903246152 Trình độ chuyên môn: Đại học thể dục thể thao III Đà Nẵng Chuyên ngành : Bóng chuyền
Kim Xuân Độ
Kim Xuân Độ Giáo viên thể dục Trung Tâm Văn hóa - Thể thao Quận Thanh Khê 09083543797 Trình độ chuyên môn: Đại học thể dục thể thao III Đà Nẵng Chuyên ngành : Võ Thuật