QUY ĐỊNH VỀ SÁCH VỞ VÀ ĐỒ DÙNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH NĂM HỌC 2015 – 2016

LỚP MỘT

I. Vở: – CMHS mua loại vở giấy tốt, 4 dòng li.

– Giấy bao, bọc ni lông vở do nhà trường quy định thống nhất và sẽ được phát hành vào đầu năm học. GVCN sẽ phối hợp với CMHS thực hiện.

– Vở số 1  (gáy màu vàng)       : Ghi tên bài học- Vở số 2  (gáy màu đỏ)           : Tập chép và Chính tả- Vở số 3  (gáy màu xanh)       : Toán

– Vở số 4  (gáy màu tím)                : Ghi bài tăng cường

– Vở số 5  (gáy màu hồng)       : Thủ công

– Vở số 6  (gáy màu trắng)       : Ghi chép

 

 (1quyển)(1quyển)(1quyển)

(2 quyển)

(1quyển)

(1quyển)

 

II. Sách giáo khoa, vở bài tập in sẵn của Bộ Giáo dục & Đào tạo  của Nhà xuất bản Giáo dục:  Sách được bao ni lông, có nhãn tên và mũi tên báo bài.

 1. 1.     Tiếng Việt tập 1
 2. 2.     Tiếng Việt tập 2
 3. 3.      BT Tiếng Việt tập 1
 4. 4.      BT Tiếng Việt tập 2
 5. 5.      Toán

6.   BT Toán tập 1

             7.   BT Toán tập 2

 

8.   Tập bài hát9.   Vở Tập vẽ10. Vở bài tập Đạo đức

11. Vở thực hành Thủ công

12. Tự nhiên và Xã hội

13. Tập viết tập 1, 2

14. Tự luyện Violympic Toán tập 1, 2

15. Thực hành kĩ năng sống

 

III. Đồ dùng học tập :

– Bộ ghép chữ Tiếng Việt và học Toán hiệu Mic (Có hộp chứa bằng nhựa dùng cho cả hai môn)

– Bút chì.

– Kéo, hồ dán, giấy màu để học Thủ công)

– Hộp đựng phấn (2 ngăn), khăn lau bảng, phấn, màu sáp.

– Bảng con (hiệu Kim Nguyên)

– Bì đựng bài kiểm tra.

 

* Lưu ý: – Tất cả các đồ dùng học tập phụ huynh nên dán tên học sinh hoặc có kí hiệu riêng để tránh thất lạc và nhầm lẫn.

 

 

LỚP HAI

 

I. Vở: – CMHS mua loại vở giấy tốt, 4 dòng li.

– Giấy bao, bọc ni lông vở do nhà trường quy định thống nhất và sẽ được phát hành vào đầu năm học. GVCN sẽ phối hợp với CMHS thực hiện.

 

– Vở số 1 (gáy màu vàng)           :    Ghi tên bài học- Vở số 2 (gáy màu đỏ)               :    Luyện từ và câu + Chính tả- Vở số 3 (gáy màu xanh biển)    :   Toán

– Vở số 4 (gáy màu tím)              :    Tập làm văn

– Vở số 5 (gáy màu hồng)           :   Thủ công

– Vở số 6A (gáy màu trắng)        :   Toán tăng cường

6B (gáy màu trắng+decal đỏ) :   Tiếng Việt tăng cường

– Vở số 7 (gáy màu cam)           :    Vở giao việc về nhà

– Vở số 8 (giấy bao màu trắng)    :    Vở nháp

(2quyển)                         (2 quyển)(2 quyển)(1quyển)

(1quyển)

(2 quyển)

(1quyển)

(2 quyển)

(2 quyển)

 

II. Sách giáo khoa, vở bài tập in sẵn do Nhà xuất bản Giáo dục phát hành: Sách phải được bao ni lông, dán nhãn tên và có mũi tên báo bài.

 

 1. 1.     Tiếng Việt tập 1
 2. 2.     Tiếng Việt tập 2
 3. 3.     Toán
 4. 4.     Vở BT Toán tập 1,2
 5. 5.     Vở BT Tiếng Việt tập 1, 2

6.  Tập bài hát

 

7.  Vở Tập vẽ8.  Vở bài tập Đạo đức9.  Vở thực hành Thủ công

10. Tự nhiên và Xã hội

11. Tập viết tập 1,2

12. Tự luyện Violympic Toán tập 1,2

13. Thực hành kĩ năng sống

 

III. Đồ dùng học tập :

 1. Bảng con (nên mua loại bảng Kim Nguyên là phù hợp)
 2. Phấn, hộp đựng phấn, khăn lau bảng.
 3. Bì đựng bài kiểm tra, 10 tờ giấy đôi để làm bài kiểm tra, giấy màu làm Thủ công, kéo, hồ dán, màu sáp.
 4. Bộ đồ dùng thực hành môn Toán (có hộp nhựa loại nhỏ).
 5. Hộp đựng bút , bút chì, bút mực tím, tẩy, thước kẻ vuông.

 

* Lưu ý: Tất cả các đồ dùng học tập phụ huynh nên dán tên học sinh hoặc có kí hiệu riêng để tránh thất lạc và nhầm lẫn.

  

LỚP BA

 

I. Vở: – CMHS mua loại vở giấy tốt, 4 dòng li.

– Giấy bao, bọc ni lông vở do nhà trường quy định thống nhất và sẽ được phát hành vào đầu năm học. GVCN sẽ phối hợp với CMHS thực hiện.

– Vở số 1 (gáy màu vàng)    : Ghi tên bài học- Vở số 2 (gáy màu đỏ)        : Luyện từ và câu + Chính tả- Vở số 3 (gáy màu xanh biển) : Toán

– Vở số 4 (gáy màu tím)    : Tập làm văn

– Vở số 5 (gáy màu hồng)    : Thủ công

-Vở số 6 (gáy màu xanh lá cây)  : Anh văn

– Vở số 7 (gáy màu cam)    :  Giao việc về nhà

– Vở số 8 (gáy màu trắng)    : Toán tăng cường

– Vở số 9 (gáy màu trắng+decal đỏ)   : Tiếng Việt tăng cường

– Vở số 10 (giấy bao màu trắng) : vở nháp

– Vở số 11 (gáy màu cam+ decal đỏ) :  Tin học

(2quyển)                         (2 quyển)(2 quyển)(1quyển)

(1quyển)

(1 quyển)

(2 quyển)

(2 quyển)

(2 quyển)

(2 quyển)

(1 quyển)  

 

II. Sách giáo khoa, vở bài tập in sẵn do Nhà xuất bản Giáo dục phát hành: Sách phải được bao ni lông, dán nhãn tên và có mũi tên báo bài.

 

1. Tiếng Việt tập 12. Tiếng Việt tập 23. Toán

4. Vở BT Toán tập 1,2

5. Vở BT Tiếng Việt tập 1, 2

6. Tập bài hát

7. Vở Tập vẽ

8. Vở bài tập Đạo đức

 

9.  Vở thực hành Thủ công10.Tự nhiên và Xã hội11. Tập viết tập 1,2

12. Tiếng Anh 3 tập 1, 2 gồm sách học và sách bài tập (Bộ GD&ĐT)

13. Tự luyện Violympic Toán tập 1,2

14. Tự luyện Olympic Tiếng Anh tập 1,2

15. Thực hành kĩ năng sống

16. Cùng học Tin học (quyển 1)

 

III. Đồ dùng học tập :

 1. Bảng con (nên mua loại bảng Kim Nguyên là phù hợp)
 2. Phấn, hộp đựng  phấn, khăn lau bảng.
 3. Bì đựng bài kiểm tra, 10 tờ giấy đôi để làm bài kiểm tra, giấy màu làm thủ công

cỡ nhỏ có kẻ ô rõ, kéo, hồ dán.

 1. Bộ đồ dùng  học Toán .
 2. 5.     Hộp đựng bút , bút chì, màu sáp, bút mực tím, tẩy, thước kẻ vuông có vạch cm

số rõ, thước ê-ke và com-pa.

 

  Lưu ý: Tất cả các đồ dùng học tập phụ huynh nên dán tên học sinh hoặc có kí hiệu riêng  để tránh  nhầm lẫn.

 

 

                                                                                                   LỚP BỐN

 

  I. Vở : – CMHS mua loại vở giấy tốt, 4 dòng li.

– Giấy bao vở, bọc ni lông vở do nhà trường quy định thống nhất và sẽ được phát hành vào đầu năm học. GVCN sẽ phối hợp với CMHS thực hiện.

 

– Vở số 1   (gáy màu vàng)               : Ghi tên bài học- Vở số 2   (gáy màu đỏ)                   : Luyện từ và câu + Chính tả- Vở số 3A (gáy màu xanh biển)       : Toán trường

3B (gáy màu xanh biển+decal đỏ)  : Toán nhà

– Vở số 4   (gáy màu tím)                : Tập làm văn

– Vở số 5   (gáy màu hồng)                     : Kĩ thuật

– Vở số 6   (gáy màu xanh lá cây)     : Anh văn

– Vở số 7   (gáy màu cam)                 : Giao việc về nhà

– Vở số 8   (giấy bao màu trắng)       : Vở nháp

(2 quyển)(1 quyển)(3 quyển)

(2 quyển)

(1 quyển)

(1 quyển)

(1 quyển)

(1 quyển)

(2 quyển)

 

II. Sách giáo khoa, vở bài tập in sẵn do Nhà xuất bản Giáo dục phát hành: Sách phải được bao ni lông, dán nhãn tên và có mũi tên báo bài.

1.Tiếng Việt tập 1,22.Toán3.Vở BT Toán tập 1, 2

4.Vở BT TV tập1, 2

5.Mĩ thuật

6. Vở Tập vẽ          nh

7. Đạo đức

8. Kĩ thuật

 

9.   Khoa học10. Lịch sử và Địa lí11. Tiếng Anh 4 tập 1, 2 gồm sách học và sách bài tập (Bộ GD&ĐT)

12. Tự luyện VIolympic Toán tập 1, 2

13. Tự luyện Olympic Tiếng Anh tập 1, 2

14. Âm nhạc

15. Thực hành kĩ năng sống

 

III. Dụng cụ học tập:

Viết mực màu tím, thước kẻ, thước ê-ke, bút chì, tẩy, màu sáp, bảng con, khăn lau bảng, bút viết bảng (hoặc phấn), kéo, bì đựng bài kiểm tra & 10 tờ giấy đôi trắng để làm bài kiểm tra.

– Bộ đồ dùng học Toán 4.

– Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.

 

*Lưu ý:

Tất cả các đồ dùng học tập phụ huynh nên dán tên học sinh hoặc có kí hiệu riêng đê tránh nhầm lẫn.

Bộ dụng cụ học kĩ thuật khâu, thêu, GVCN sẽ  hướng dẫn mua sau.

 

LỚP NĂM

 

I. Vở :  – CMHS mua vở loại giấy tốt, 4 dòng li.

– Giấy bao vở, bọc ni lông vở do nhà trường quy định thống nhất và sẽ được phát hành vào đầu năm học. GVCN sẽ phối hợp với CMHS thực hiện.

 

– Vở số 1    (gáy màu vàng)                   : Ghi tên bài học                                    – Vở số 2   (gáy màu đỏ)                        : Luyện từ và câu + Chính tả- Vở số 3A (gáy màu xanh nước biển)   : Toán trường3B gáy màu xanh biển+decal đỏ)    : Toán nhà

– Vở số 4 (gáy màu tím)                       : Tập làm văn

– Vở số 5 (gáy màu hồng)                     : Kĩ thuật

-Vở số 6 (gáy màu xanh lá cây)             : Anh văn                                              – Vở số 7 (gáy màu cam)                        : Giao việc về nhà

– Vở số 8 (giấy bao màu trắng)               : Vở nháp

(2 quyển)(2 quyển)(3 quyển)

(1 quyển)

(1 quyển)

(1 quyển)

(1 quyển)

(1 quyển)

(2 quyển)

 

II. Sách giáo khoa, vở bài tập in sẵn do Nhà xuất bản Giáo dục phát hành: Sách phải được bao ni lông, dán nhãn tên và có mũi tên báo bài.

 

1.Tiếng Việt tập 12.Tiếng Việt tập 23.Toán

4.Vở BT Toán tập 1

5.Vở BT Toán tập 2

6.Vở BT TV tập 1

7.Vở BT TV tập 2

8.Mĩ thuật

9.Vở Tập vẽ

10. Đạo đức11. Kĩ thuật12. Khoa học

13. Lịch sử và Địa lí

14. Tiếng Anh 5 tập 1,2 gồm sách học và sách bài tập (Bộ GD&ĐT)

15. Tự luyện Violympic Toán tập 1, 2

16. Tự luyện Olympic Tiếng Anh tập 1, 2

17. Âm nhạc

18. Thực hành kĩ năng sống

 

III. Dụng cụ học tập :

-Viết mực tím, thước kẻ, thước ê-ke, com –pa, bút chì, tẩy, sáp màu, bảng con, khăn lau bảng, bút viết bảng (hoặc phấn), kéo, bì đựng bài kiểm tra, và 10 tờ giấy đôi trắng để làm bài kiểm tra.

– Bộ đồ dùng học Toán 5.

– Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.

*Lưu ý:

Tất cả các đồ dùng học tập phụ huynh nên dán tên học sinh hoặc có kí hiệu riêng đê tránh nhầm lẫn.

Bộ dụng cụ học kĩ thuật khâu, thêu, GVCN sẽ  hướng dẫn mua sau.