Danh mục BGH Ban giám hiệu 3/ 2017 đến nay - Trường TH Trần Cao Vân Đà Nẵng

Nguyễn Việt Hùng
Nguyễn Việt Hùng Hiệu trưởng Tổ 25 phường Tam Thuận 0905029072 viethungkh@gmail.com Trình độ : Cử nhân Ngữ văn, cử nhân Quản lý giáo dục
Nguyễn Thị Minh Tâm
Nguyễn Thị Minh Tâm Phó hiệu trưởng Tổ 22. Hòa Cường 0978000924 minhtamtcv@gmail.com Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Nguyễn Quốc Vinh
Nguyễn Quốc Vinh Phó hiệu trưởng Lô 16B. Tống Duy Tân 0905244538 quocvinhch18@gmail.com Trình độ chuyên môn: Thạc Sỹ