Danh mục BGH Ban giám hiệu 3/ 2017 đến nay - Trường TH Trần Cao Vân Đà Nẵng

Nguyễn Việt Hùng
Nguyễn Việt Hùng Hiệu trưởng Trình độ : Cử nhân Ngữ văn, cử nhân Quản lý giáo dục
Nguyễn Thị Minh Tâm
Nguyễn Thị Minh Tâm Phó hiệu trưởng Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Nguyễn Quốc Vinh
Nguyễn Quốc Vinh Phó hiệu trưởng Trình độ chuyên môn: Thạc Sỹ