HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC 2015-2016

1.Trần Phương Linh                                        Lớp: 5/2

40

THÀNH TÍCH

-Giải Ba Robotics cấp Quốc gia

-Giải Nhì Robotics cấp Thành phố

-Giải Bạc Toán tuổi thơ cấp Thành phố

-Giải Nhì Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Thành phố

-Giải Nhì Tin học phần mềm sáng tạo cấp Thành phố

-Giải Ba Tin học phần chung cấp Thành phố

-Giải Nhì Tin học phần chung cấp Quận

-Giải Nhì Olympic Tiếng Anh qua mạng cấp Quận

-Giải Vàng giải Toán qua mạng cấp Quận

-Giải Nhất cầu lông  cấp Thành phố

-Giải Nhất cá nhân, Nhất đồng đội môn Cầu lông cấp Quận

– Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập – Học sinh xuất sắc toàn diện khối 5

2.  Nguyễn Gia Linh                                                       Lớp: 4/5

bb

THÀNH TÍCH

Giải Vàng giao lưu học sinh lớp 4 cấp Quận

Giải Vàng Tiếng Anh giao lưu học sinh lớp 4 cấp Quận

Giải Nhất Olympic Tiếng Anh qua mạng cấp Quận

Giải Vàng giải Toán bằng Tiếng Anh qua mạng cấp Quận

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tậpHọc sinh xuất sắc toàn diện khối 4

3.  Phạm Nguyễn Chang My                             Lớp: 3/5

65

THÀNH TÍCH

Giải Khuyến khích Robotics cấp Quốc gia

Giải Nhất Robotics cấp Thành phố

Huy chương Đồng hội thi vẽ tranh Hội hoa xuân cấp Thành phố

Giải Nhất văn nghệ giao lưu Ngày hội học sinh tiểu học cấp Thành phố

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập Học sinh xuất sắc toàn diện khối 3

4.  Nguyễn Mai Phương  Lớp: 2/2

1

THÀNH TÍCH

Giải Nhất trạng nguyên Tiếng Việt cấp Thành phố

Giải Nhì đồng đội môn cờ vua cấp Quận

Giải Khuyến khích Viết chữ đẹp, Nhì giao lưu Học sinh giỏi cấp Trường

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tậpHọc sinh xuất sắc toàn diện khối 2

5. Phan Tuấn Minh          Lớp: 1/4

2

THÀNH TÍCH

– Giải Ba cờ tướng khu vực Miền Trung

6. Nguyễn Ngọc Bảo Quang  Lớp: 5/1

3

THÀNH TÍCH

Giải Nỗ lực Robotics cấp Quốc tế

Giải Nhì Robotics cấp Quốc gia

Giải Nhất Robotics cấp Thành phố

Giải Đồng Violympic Toán qua mạng cấp Quốc gia

Giải Vàng Toán tuổi thơ cấp Thành phố

Giải Khuyến khích Tin học phần chung cấp Thành phố

Giải Ba Tin học phần chung cấp Quận

Giải Nhất Tin học phần mềm sáng tạo cấp Thành phố

Giải Bạc giải Toán qua mạng cấp Quận

Học sinh thành tích nổi bật về môn Toán, Tin học

Học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập

7. Trần Hữu Quang Vinh  Lớp: 5/2

4

THÀNH TÍCH

–  Giải Nỗ lực Robotics cấp Quốc tế

Giải Nhì Robotics cấp Quốc gia

Huy chương Vàng cá nhân, Huy chương Bạc đồng đội môn bóng bàn cấp Quốc gia

Giải Nhất Robotics cấp Thành phố

Giải Nhì đồng đội môn bóng bàn cấp Thành phố

Giải Nhất Tin học phần mềm sáng tạo cấp Thành phố

Giải Nhất môn Bóng bàn cấp Thành phố

Giải Bạc giải Toán qua mạng cấp Quận

Giải Nhất môn Bóng bàn cấp Quận

Giải Nhất đồng đội môn Cờ vua cấp Quận

Giải Nhất môn Bóng đá cấp Quận

Học sinh thành tích nổi bật về Thể thao

Học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập

8.  Huỳnh Minh   Lớp: 5/2

5

THÀNH TÍCH

Huy chương Vàng cá nhân ,2 huy chương Vàng đồng đội môn Bơi lội cấp Quốc gia

Giải Bạc Văn tuổi thơ cấp Thành phố

Giải Nhì đồng đội, giải Nhất cá nhân (50m ngửa) – – Giải Ba (50m tự do) môn Bơi lội cấp Thành phố

2 giải Nhất cá nhân, giải Nhất đồng đội môn Bơi lội cấp Quận

– Học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập

9.  Phạm Minh Anh  Lớp: 5/3

6

THÀNH TÍCH

Giải Nhất hội thi Nét chữ nét người cấp Quốc gia

Học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập

10. Cao Nguyệt Hân  Lớp: 5/3

8

THÀNH TÍCH

Giải Nhất Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Thành phố

Giải Bạc Văn tuổi thơ cấp Thành phố

Giải Nhất Tin học phần mềm sáng tạo cấp Thành phố

Giải Đồng giải Toán bằng Tiếng Anh cấp Quận

Giải Nhì Olympic Tiếng Anh qua mạng cấp Quận

Học sinh thành tích nổi bật về môn Tiếng Việt

Học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập