Tham quan và giao lưu với CBCS Tiểu đoàn 3 Thông tin

Được sự quan tâm giúp đỡ của Lãnh đạo Chỉ huy Lữ đoàn Thông tin 575 và Tiểu đoàn 3 Thông tin, sáng ngày 17/12/2015, học sinh lớp 4 của trường đã có một lần trãi nghiệm thú vị.

Được các chú đón tiếp thân thiện; xem các chú biểu diễn điều lệnh, tham quan phòng truyền thống Tiểu đoàn, nghe kể chuyện về đơn vị và đặc biệt được cùng xuống ruộng rau tăng gia để cấy cải; được tham gia chương trình học mà chơi, chơi mà học do các chú thiết kế với nhiều nội dung về truyền thống  QĐND, nhiều phần quà hấp dẫn, tất cả để lại trong các em nhiều điều đáng nhớ.

Vui cũng nhiều, học cũng không ít, ra về lúc 11 giờ thật tiếc và nhớ các chú nhiều. See you soon!

                                                                        BAN BIÊN TẬP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54