Trường TH Trần Cao Vân đón các em trường Mẫu giáo Cẩm Nhung tham quan trường - Trường TH Trần Cao Vân Đà Nẵng