Thăm và chúc mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Nhằm kỷ niệm 31 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân & 76 năm ngày thành lập Quận đội nhân dân Việt Nam. BGH cùng Chi đoàn và Liên đội Thăm và chúc mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân VN tại các đơn vị Cục Hậu Cần, Trung đoàn 224, Trạm Rada, Tiểu đoàn 971, Quận đội Thanh Khê, Quận đội phường TK.

z2244401152531_e110c4ba853728c37ce66d9e6a006586 z2244401188846_43d51688c47649640c9ec07afd197f6a z2244401239146_d263b4e756b5297f030aeff4c27cd5dc z2244401416758_3539476b5c22d0d93ebb49e1eed1f5c6 z2244401724625_202a2f83e8360449dc2cbaed48987bd0 z2244401764017_7f23c981560bca2dd705b8ce361211fe