Học sinh lớp 4 & 5 tham quan Lễ hội Cầu ngư quận Thanh Khê - Trường TH Trần Cao Vân Đà Nẵng