Học sinh CLB Tiếng Anh giao lưu với thủy thủ thuyền buồm tại Cảng Đà Nẵng - Trường TH Trần Cao Vân Đà Nẵng