ỦNG HỘ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ GIÚP NGƯỜI BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC DA CAM

IMG_3882

 Học sinh lớp 3 ủng hộ 

IMG_3892

Thầy Hiệu trưởng và các em học sinh lớp 2 ủng hộ 

IMG_3895

Các em học sinh lớp 1 ủng hộ

IMG_3899

                                                                    Các cô giáo chủ nhiệm ủng hộ

                                                                                Đinh Thị Hoài Thu