TỔ CHỨC CUỘC THI ẢNH ” KHOẢNH KHẮC THẦY TRÒ”

Tổ chức cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc thầy trò” chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 lưu lại những kỷ niệm của cô và trò trong năm học 2020-2021.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18