Thực hiện chương trình “ Vì cổng trường bình yên”

            Liên đội phối hợp cùng với Chi đoàn ra quân thực hiện chương trình “ Vì cổng trường bình yên” tại các cơ sở của trường, bước đầu giải quyết được tình trạng ung tắc giao thông trước cổng trường giờ tan trường.

866dc7553884dbda8295 7420a5155ac4b99ae0d5 a48b42a7bd765e280767 d3cf9ded623c8162d82d d27ca45a5b8bb8d5e19a