THÀNH LẬP CHI HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – NHẬT BẢN TRƯỜNG TRẦN CAO VÂN - Trường TH Trần Cao Vân Đà Nẵng