Thăm và chúc mừng Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

BGH cùng Chi đoàn và Liên đội Thăm và chúc mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam tại các đơn vị Cục Hậu Cần, Trung đoàn 224, Trạm Rada, Tiểu đoàn 971, Quận đội Thanh Khê, Quận đội phường TK1 2 3 4 5 6 7 9.