Tặng quà Tết cho học sinh nghèo

Để góp phần thực hiện chủ trương an sinh xã hội của phường Tân Chính và tạo điều kiện cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt vui Xuân, đón Tết, sáng ngày 02/02/2016 nhà trường trích Quỹ vì học nghèo để tặng quà Tết cho 57 học sinh trị giá 28 500 000 đồng.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20