SINH HOẠT KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10 (20/10/1930 – 20/10/2014) - Trường TH Trần Cao Vân Đà Nẵng