QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT SÁCH KHOA LỚP 1, 2, 3 NĂM HỌC 2022 – 2023

Nhà trường thông báo đến quý Phụ huynh Bộ sách lớp 1,2,3 sử dụng cho năm học 2022 – 2023. Đối với SGK Tiếng Anh lớp 3, Trường Tiểu học Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng sử dụng bộ Sách Global Success, Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Phan Hà (chủ biên), Nguyễn Thị Hải Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trần Hương Quỳnh, Nguyễn Quốc Tuấn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Download (PDF, Unknown)