Nhận cúp liên đôi xuất sắc nghìn việc tốt năm thứ 3 - Trường TH Trần Cao Vân Đà Nẵng