Nhà trường và Công đoàn thăm và tặng quà Tết cho 50 bệnh nhân đang chạy thận tại Khoa Thận nhân tạo Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng

image1 (Copy) image2 (Copy) 20150214_092216 (Copy) 20150214_092300 (Copy) 20150214_091600 (Copy) image6 (Copy) image3 (Copy)