NGÀY HỘI TUYÊN DƯƠNG LIÊN ĐỘI XUẤT SẮC NGHÌN VIỆC TỐT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


 

IMG_4985

 

IMG_4984

 

IMG_4975

 

IMG_4977

 

 

IMG_4981

 

IMG_4982

 

IMG_4972

 

IMG_4971

 

 

IMG_4995