Ngày Hội “Thiếu nhi Đà Nẵng với chương trình 4 an” năm 2017 - Trường TH Trần Cao Vân Đà Nẵng