NGÀY HỘI ĐẬP HEO ĐẤT GIÚP BẠN ĐẾN TRƯỜNG TRAO QUÀ TẾT CHO HỌC SINH VƯỢT KHÓ HỌC GIỎI XUÂN KỶ HỢI 2019

Liên đội Trần Cao Vân tham gia đập heo đất trao học bổng 500.000 đồng cho học sinh của trường.

1 2 3 4 5 6 7