Lịch kiểm tra cuối học kì 1

                       

            PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN THANH KHÊ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN

____________________

 

LỊCH KIỂM TRA CUỐI KÌ I

 NĂM HỌC 2015-2016

 

 

Xuất

Khối

21/12/2015

22/12/2015

23/12/2015

Sáng

Một

Tiếng Việt

đọc hiểu và đọc thành tiếng

Tiếng Việt

(viết)

Toán

Sáng

Hai

Tiếng Việt

đọc hiểu và đọc thành tiếng

Tiếng Việt

(viết)

Toán

Chiều

Ba

Tiếng Việt

đọc hiểu và đọc thành tiếng

Tiếng Việt

(viết)

Toán

Chiều

Bốn

Tiếng Việt

đọc hiểu và đọc thành tiếng

Tiếng Việt

(viết)

Khoa học

Toán

Lịch sử + Địa lí

Sáng

Năm

Tiếng Việt

đọc hiểu và đọc thành tiếng

Tiếng Việt

(viết)

Khoa học

Toán

Lịch sử + Địa lí

 

*Môn Anh văn : HS kiểm tra theo tiết dạy của GV từ ngày 14/12 đến ngày 18/12.

*Môn Tin học   : HS kiểm tra theo tiết dạy của GV từ ngày 14/12 đến ngày 18/12.

                                

                                                                                Thanh Khê, ngày 26  tháng 11 năm 2015

                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                

                                                                                                   Nguyễn Thế Quyết