Lễ phát động Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời 2018 và Tuyên truyền, ký cam kết phống chống Ma tuý, tội phạm và TNXH năm 2018.

               Để nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp về vai trò ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách nhằm nâng cao kiến thức, kĩ năng phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Được sự chỉ đạo của Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, của UBND Quận Thanh Khê, PGD& ĐT Quận Thanh Khê trường TH Trần Cao Vân tổ chức lễ khai mạc và phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm học 2018-2019 với chủ đề “Trong cách học phải lấy tự học làm nòng cốt” (Hồ Chí Minh) và Thực hiện Kế hoạch số 2836/KH-SGDĐT ngày 21 tháng 09 năm 2018 của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng và Kế hoạch số 992/KH-PGDĐT ngày 24 tháng 09 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Khê về việc thực hiện công tác phòng, chống ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội năm học 2018 – 2019. Trường tiểu học Trần Cao Vân tổ chức tuyên truyền và ký cam kết.

1 2 3 4 5a 5b 6 7