Họp mặt Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam lần thứ 34 - Trường TH Trần Cao Vân Đà Nẵng