Họp mặt Chào mừng năm mới 2017 tại Happy Yacht - Trường TH Trần Cao Vân Đà Nẵng