HỘI NGHỊ CMHS ĐẦU NĂM HỌC 2023-2024

Thực hiện Kế hoạch năm học 2023 – 2024, được sự thống nhất giữa Ban Giám hiệu và Ban Đại diện CMHS trường, ngày 30 tháng 9 năm 2023,  Trường Tiểu học Trần Cao Vân phối hợp với Ban đại diện CMHS nhà trường tổ chức hội nghị Ban đại diện CMHS các lớp năm học 2023-2024.

Về dự với Hội nghị có Ban Giám hiệu, Ban đại điện CMHS trường năm học 2022-2023 và Ban Đại diện CMHS của 47 lớp năm học 2023-2024.

Mở đầu Hội nghị, Ông Trần Đại – Phó BĐD CMHS trường năm học 2022-2023 báo cáo kết quả hoạt động của BĐD CMHS năm học 2022-2023 và phương hướng hoạt động năm học 2023-2024.  Bà Nguyễn Xuân Khánh Vân – Trưởng ban đại diện báo cáo kinh phí hoạt động của BĐD CMHS (Căn cứ theo Điều 10 của Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GD-ĐT Thông tư ban hành Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh) đồng thời chủ trì xây dựng dự trù kinh phí hoạt động của Ban đại diện CMHS của năm học 2023- 2024 theo đúng Điều 10 của Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GD-ĐT Thông tư ban hành Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh.

Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo giải đáp những ý kiến, kiến nghị của CMHS các lớp về công tác Dạy- Học, công tác bán trú, chống lạm thu và những vấn đề liên quan đến hoạt động trải nghiệm, an toàn cho các em học sinh khi tham gia học tập, hoạt động, vui chơi.

Cũng tại Hội nghị, Hội nghị đã bầu ra BĐD CMHS trường năm học 2023-2024 gồm có 7 thành viên, các đại biểu có mặt đã thống nhất 100% Nghị quyết  của BĐD CMHS trường năm học 2023-2024./.

8 10