Học lịch sử địa phương tại Bảo tàng

Thực hiện chương trình “Mở rộng không gian giáo dục” cho học sinh, từ ngày 21/10 đến 29/10/2015, Ban HĐ GD NGLL đã phối hợp với CMHS khối 5 và Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức cho học sinh  9 lớp 5  học 2 bài lịch sử địa phương với 2 chủ đề:

–          Hoàng Sa là của Đà Nẵng.

–          Đà Nẵng mở đầu mặt trận kháng chiến chống Pháp (1858 – 1860).

Được tiếp cận với các hiện vật lịch sử và nghe hướng dẫn viên thuyết minh, dẫn dắt, hầu hết học sinh đã hiểu thấu đáo yêu cầu của chủ đề và rất thích thú.

Trong đợt này mỗi lớp chỉ học 1 chủ đề, tháng 11/2015 các lớp sẽ tiếp tục học chủ đề khác.

IMG1_7601 IMG1_5063 IMG1_5037 IMG1_5026 IMG1_5018 IMG1_4990 IMG1_4963 IMG1_4952 IMG1_4944 IMG1_4942 IMG1_4938 IMG1_4925 IMG1_4922 IMG1_4917 IMG1_4912 IMG1_4912