Hoạt động bán trú được tổ chức chu đáo và nền nếp

DSC_7330

DSC_7333

Bếp ăn sạch sẽ đúng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

DSC_7368

Học sinh ăn uống nền nếp trật tự.

DSC_7373

Rửa tay trước và sau khi ăn.

DSC_7376

DSC_7385

Vệ sinh cá nhân sau khi ăn và trước khi nghỉ trưa.