GẶP MẶT CÁC EM HỌC SINH LỚP 5 TRÚNG TUYỂN VÀO TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN KHUYẾN NĂM HỌC 2014 – 2015

P1080223

 

P1080226

 

P1080239

 

P1080275

 

P1080277

 

P1080280

 

P1080284

 

 

P1080239