Đội tuyển Aerobic đạt giải nhất Hội thi thể thao học sinh cấp quận - Trường TH Trần Cao Vân Đà Nẵng