DÂNG HƯƠNG NHÀ TƯỞNG NIỆM CHIẾN CÔNG MẸ NHU VÀ 7 DŨNG SĨ THANH KHÊ.

                   Nhân kỷ niệm 50 năm chiến công Mẹ Nhu và 7 Dũng sĩ Thanh  Khê (26/12/1968 – 26/12/2018) Chi đoàn trường cùng với các em trong BCB Liên đội Trần Cao Vân đã đến dâng hương nhà tưởng niệm chiến công Mẹ Nhu và 7 Dũng sĩ Thanh Khê.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12