ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI

                   Được sự cho phép của Hội đồng Đội phường Tân Chính, của Chi Bộ, Ban Giám hiệu nhà trường, Liên đội tổ chức Đại hội liên đội nhằm đánh giá kết quả công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học vừa qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 – 2020, bầu ra 9 bạn trong Ban chỉ huy Liên Đội mới có năng lực và trí tuệ để đưa phong trào Đội phát triển ngày càng lớn mạnh hơn.

1 1a 2 3 4 5 7 7a 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22