ĐẠI HỘI CHI ĐỘI – HỘI NGHỊ LỚP NHI ĐỒNG

             Tổ chức Hội nghị 28 lớp nhi đồng và 14 lớp Đại hội Chi đội. Tổ chức Đại hội thông qua phương hướng của Chi đội và lớp nhi đồng năm học 2019 – 2020, đăng ký các danh hiệu thi đua và bầu ban chỉ huy chi đội, Sao nhi đồng.

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11