Chương trình hoạt động “Em tập làm vườn”

Được sự giúp đỡ của CBCS Tiểu đoàn Đặc công 409, Ban hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trường Tiểu học Trần Cao Vân tổ chức chương trình “Em tập làm vườn” cho 90 học sinh lớp 5 yêu thích việc trồng và chăm sóc cây cối tại khu sản xuất cải thiện đời sống của CBCS Tiểu đoàn 409 vào sáng ngày 27/1/2016.

Tại đây các em được các chú bộ đội hướng dẫn thực hành các công việc: làm đất, cấy cải, làm cỏ, tưới nước cho các luống cải, cà chua… Ngoài ra các em còn được tham quan khu sản xuất, chăn nuôi của Tiểu đoàn.

Ra về ai cũng luyến tiếc và mong ước nhanh đến ngày trở lại để học cách thu hoạch sản phẩm.

  BAN BIÊN TẬP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 21 28 29 30