CHÚC MỪNG VÀ TUYÊN DƯƠNG CÁC BẠN ĐẠT GIẢI TRONG CÁC CUỘC THI

CHÚC MỪNG VÀ TUYÊN DƯƠNG CÁC BẠN ĐẠT GIẢI TRONG CÁC CUỘC THI
– Đạt giải thưởng Khăn quàng đỏ cấp TP: Em Nguyễn Phương Nghi lớp 5/8
– Tham gia Cuộc thi Kể chuyện Hành trình lịch sử theo bước chân những người anh hùng năm 2022
+ Giải Ba: Đinh Ngọc Thái – Lớp 3/4
Đỗ Quỳnh Anh – Lớp 4/3
Nguyễn Phương Nghi – Lớp 5/8
+ Giải Khuyến khích:
Lê Ngọc Anh Thư – Lớp 1/7
Đặng Ngọc Khánh Huyền – Lớp 1/4
z3415791572038_52554624fecb4ff2620b36e6cf1d8aef z3415791572589_cf39efb89c9035feb2a7e449e1dcb5cd z3415791575264_048950190fdb49c7f0dce6e846a16e8c z3415791576520_a44c987a9247286b431707d6b01e0bba z3415791577681_4e72de1144da0dce52ecac4e9c4149e4 z3415791577956_462a01bafb34ebc5fd946aa2f2f62755