Chi đoàn Trần Cao Vân cùng các em sinh viên thực tập GDTH cùng tham gia vẽ trò chơi Dân gian tạo sân chơi cho học sinh, chào đón tháng Thanh niên.

z3273579683503_6cfe3f48c6c168ede41cdbab648b041e z3273579683714_09ca40de75d68ee65af39090c7be4804 z3273579690803_4102c5f82b5377d2b2c4c5abc5da7780 z3273579693451_3b4b50515a43ed91bc4f560867ed3db6 z3273579696109_bad04cfd61deafdd75d80c4405977e75 z3273579696183_bd141abc56847dd8f6cc81e30cf60395 z3273581025845_b01e70490bcd3d542a9bab15dea46d38 z3273581053502_35538cf725e51e5bcb76621c1704161f z3273581080725_e9f4128c99c1bbe8c3bf2a0b28ea70f9 z3273581085309_36ad0cc35584d7b25310693695908bc6 z3273581114211_a3a6e8bfad8a67f298b51bbcc6657516 z3273581141445_3448d47686d122be778548fdfc00824b