Các phần mềm sáng tạo đạt giải cao trong kỳ thi Tin học trẻ cấp Thành phố năm học 2013 – 2014

 Phần mềm “Học mà chơi, chơi mà học” 

Phần mềm “Học tiếng Anh qua trò chơi” 

http://scratch.mit.edu/projects/embed/21182067/?autostart=false

 Phần mềm “Bảo tàng biển đảo quê em”

http://scratch.mit.edu/projects/embed/21182400/?autostart=false