Buổi gặp mặt CB, GV hưu trí 20/11/2016 - Trường TH Trần Cao Vân Đà Nẵng