BẢN TIN CHI BỘ TRẦN CAO VÂN THÁNG 10

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Chi bộ năm 2023, ngày 10/10/2023, chi bộ Trường Tiểu học Trần Cao Vân tiến hành cuộc họp chi bộ thường kì tháng 10/2023. Cuộc họp có đông đủ 32 đảng viên của chi bộ tham dự và đặc biệt chi bộ được đón đồng chí Lê Trung Minh Tân – Quận Ủy viên – Bí thư đảng ủy phường Tân Chính về tham dự và phát biểu chỉ đạo.2

                                                  Đồng chí Nguyễn Việt Hùng- Bí thư chi bộ báo cáo tình hình hoạt động của chi bộ

Thay mặt chi ủy chi bộ, đồng chí Nguyễn Việt Hùng – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã nhận xét tình hình chính trị, tư tưởng của đảng viên, đánh giá tình hình hoạt động tháng 9 và triển khai công tác tháng 10/2023 của chi bộ. Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Việt Hùng đã chỉ đạo các đồng chí Đảng viên chi bộ tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quan tâm và đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên của chi bộ, cụ thể giao nhiệm vụ đồng chí Huỳnh Thị Khánh Vân- Chi ủy viên tích cực làm tốt công tác thẩm tra, xác minh lý lịch của quần chúng ưu tú chuẩn bị đề nghị kết nạp đảng trong tháng 11/2023. Đồng chí bí thư chi bộ cũng giao nhiệm vụ đồng chí Nguyễn Thị Minh Tâm – Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn tiếp tục công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác “Chuyển đổi số” trong nhà trường, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2023. Các đồng chí đảng viên là Tổ trưởng các tổ chuyên môn cũng đã báo cáo tình hình soạn giáo án Elearning của giáo viên trong tổ và đưa lên kho học liệu của nhà trường trước tập thể chi bộ.

3

                                                                                Toàn cảnh cuộc họp sinh hoạt chi bộ

5

                                                 Đ/c Lê Trung Minh Tân- QUV- Bí thư đảng ủy phường Tân Chính phát biểu chỉ đạo

Cũng tại cuộc họp, đồng chí đồng chí Lê Trung Minh Tân – Quận Ủy viên – Bí thư đảng ủy phường đã có phát biểu chỉ đạo chi bộ. Đồng chí đánh giá cao những thành tích của Chi bộ, nhà trường đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cũng mong toàn thể cán bộ giáo viên, mà nòng cốt là các đảng viên tiếp tục nêu gương đi đầu trong công tác tự nghiên cứu, học tập nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành, đặc biệt là đáp ứng yêu cầu của Chương trình phổ thông 2018. Thầy và trò trường Tiểu học Trần Cao Vân ra sức thi đua dạy và học để đưa nhà trường tiếp tục đạt được những thành tích cao hơn trong thời gian đến.

7

                                                                                 Tập thể đảng viên chi bộ chụp hình lưu niệm 

                                                       với đồng chí Lê Trung Minh Tân- QUV- Bí thư Đảng ủy phường Tân Chính