THAM GIA CUỘC THI VẼ TRANH “THIẾU NHI THÁNH KHÊ CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG”

    🌺🌺CHÚC MỪNG 2 BẠN HỌC SINH :

   – ĐỖ QUỲNH ANH- 5/3 ĐẠT GIẢI B

   – NGUYỄN BẢO TIÊN – 5/7 ĐẠT GIẢI A

z3923422046450_601978719d57abd4ba7d77adff320274 z3923422051444_85dd071ba1eb91d05bf1336a2b7310da z3923422052179_bcbdff4feff99e34a8f6bbfc10e9e4b4 z3923422062019_c737fb46cb450d0d447c1d6422af86a0 z3923422066664_ec929346e31ba0c601f33e099351d78a z3923422068867_304526cde32a46483de0eeaf77f32c30